Skip to main content

Ledarkvaliteter

Ansvar är ett ömsesidigt utbyte

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

LEDARSKAP, ANSVARSTAGANDE OCH FÖRMÅGAN TILL EFFEKTIV RESPONS PÅ UTMANINGAR OCH FÖRÄNDRING 

Det är en missuppfattning att ledare som är inkluderande och som har utvecklat ett gott självledarskap enbart skulle vara trevliga varför genomsnittliga ekonomiska resultat är att förvänta sig.

Faktum är att de företag som drivs av mer medvetna ledare har en överlägsen ekonomisk utveckling, eftersom värdeskapandet sker i samspel med samtliga intressenter. Och det betalar sig i termer av hållbar och långsiktig framgång.

Mer inkluderande och medvetna ledare skapar kulturer som kombinerar en hög grad av tillit med en stark betoning på ansvar.

Och ansvar är ett ömsesidigt utbyte: ledare håller sina medarbetare ansvariga och tvärtom

En hög grad av ansvar inkluderar också av en stark ”respons-förmåga”, vilket innebär att ha förmågan att reagera proaktivt på en situation och ställa sig frågan: ”Vad kan jag göra för att bidra?”

Det innebär även att inte godkänna den första automatiska impuls som kommer till dig via ”autopiloten”. Snarare väljs en respons där både eftertanke och sammanhang inbegrips.

När vi blir mer uppmärksamma på våra egna reaktionsmönster ger vi oss möjligheten att öka vår medvetenhet och därigenom öka vår förmåga att reagera på olika omständigheter. Och vi har makten att välja vår respons för att ta största möjliga ansvar.

Vill du lära dig mer om hur du kan öka ditt ansvarstagande i din organisation och utvecklas till en mer inkluderande och medveten ledare? Läs mer om utbildningen Autentiskt Ledarskap här.

Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor!

In English below:

It is a misconception that conscious leaders would only be nice, wherefore average financial results are to be expected. The fact is that conscious companies have superior financial performance, since a lot of value creation is done towards all stakeholders – and it pays back.

Conscious leaders create cultures combining a high level of trust with strong emphasis on accountability. And accountability is mutual: leaders holding their co-workers accountable and the other way around.

Accountability also represents having strong “response-ability”, meaning having the ability to respond to a situation; being proactive, asking “What can I do?”

It also means, that one does not give the first automatic response that comes to mind. Rather, choosing a more empowered response. One where afterthought and context are embraced.

When we become aware of our reaction patterns, we give ourselves the opportunity to become more conscious, thus increasing our ability to respond to different circumstances. And, we have the power to choose our response to be accountable.

Want to learn more about how to express accountability and becoming an more including and Conscious Leader? Please follow the link to our training Autentiskt Ledarskap.

Ledarkvaliteter

Ansvar är ett ömsesidigt utbyte

Varmt välkommen till oss på EPM!