Skip to main content

Ledarkvaliteter

Trovärdighet startar med integritet

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Kanske den viktigaste egenskapen för en ledare är hög integritet. I en studie med 54.000 respondenter framkom att en av de mest väsentliga egenskaper en ledare bör omfatta är integritet. Och integritet var överlägset den viktigaste ledarkvaliteten enligt respondenterna, följt av Communicator och People Focused.

Integritet, innebär för mer inkluderande och medvetna ledare att vara autentisk och agera enligt goda värderingar och principer, vilket i högre grad säkerställer ett likvärdigt organisationskulturellt beteende från både kollegor och teammedlemmar. Och hög integritet handlar om att vara ärlig, lojal och hålla sina löften. Det handlar också om att ta ansvar för sina misstag.

Ledare som agerar i enlighet därmed kommer att få förtroende från inte bara medarbetare och kollegor, utan även från kunder och andra intressenter.

Och ledare som inser att integritet och framgång går hand i hand, de ser till att resultaten vilar på integritet – eftersom allt utbyte mellan efterfrågan och löften beror på en hög grad av integritet.

Hur uttrycker du integritet i ditt ledarskap?

Vill du lära dig mer om hur du kan uttrycka integritet  i din organisation och utvecklas till en mer inkluderande och medveten ledare? Läs mer om vår utbildning Autentiskt Ledarskap här.

Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor!

In English below:

Perhaps the most important trait of conscious leaders is Integrity. In one specific survey researchers surveyed essential qualities of leaders among 54.000 people: Integrity was, by far, the most essential quality according to the respondents, followed by Communicator and People Focused leader.

Integrity to conscious leaders means being authentic and acting according to good values and principles, ensuring the same cultural behavior from colleagues and team members. It is about being honest, loyal and keeping promises. It is also about taking responsibility for one’s mistakes. Leaders acting accordingly will gain trust from co-workers, customers and other stakeholders.

And Conscious leaders know that integrity and prosperity go hand in hand. They therefore make sure that the production of results rests on integrity – as all exchange between requests and promises depends on a high level of integrity.

How do you express integrity?

Want to learn more about how to express integrity and becoming a Conscious Leader? Please follow the link to our training Autentiskt Ledarskap.

Ledarkvaliteter

Trovärdighet startar med integritet

Varmt välkommen till oss på EPM!