Skip to main content

Ledarkvaliteter

Tillit är grunden allt annat bygger på

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

TILLIT, LEDARSKAP OCH ORGANISATION

Tillit är en förutsättning för att utveckla en organisation som kännetecknas av samarbete och framgång. Och för att kunna bygga upp ditt förtroendekapital, måste du som ledare uppfattas som trovärdig innan du kan frigöra dina medarbetares inneboende potential och skapa goda resultat.

Men tillit är ett ömsesidigt utbyte, och organisationer frodas när medarbetare inte bara litar på sina ledare, utan också känner sig betrodda av ledarna i organisationen.

I de organisationer där tilliten är hög, där strävar ledarna efter att ta hand om inte bara sina anställda, utan även om kunder, övriga intressenter och det samhälle där de är verksamma i.

Och dessa verksamheter drivs av mer medvetna ledare, vilka kommit att inse fördelarna med ett delat och integrerat syfte som bidrar till en känsla av meningsfullhet med arbetet. För samtliga medarbetare i organisationen.

Organisationer som drivs av medvetna ledare drar nytta av synergier tillsammans med samtliga intressenter. Sammantaget möjliggör det framgång långt över vad som skulle vara möjligt för organisationen enskilt.

Andra fördelar med hög tillit i organisationen är ökad respekt, samarbete, kommunikation, relationer, engagerade medarbetare och ett fördelaktigt organisatoriskt rykte för en hållbar framgångsrik framtid.

Vill du lära dig mer om hur just du kan öka tilliten i din organisation och utvecklas till en mer medveten ledare? Läs mer om utbildningen ”Autentiskt Ledarskap” här.

Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor!

In English below:

”Trust”

Trusting relationships are a prerequisite developing an organization characterized by teamwork, cooperation and success. To build trust you need to be perceived as trustworthy before you can release human potential and empower your co-workers.

But trust is a two-way street, and organizations thrive when co-workers not only trust their leaders, but also feel trusted by their leaders.

In high-trust organizations, leaders make the effort to care for their employees, customers, stakeholders and the society in which they operate. And it’s conscious leaders make shared purpose an integral part, enabling people to get a feeling of meaningfulness from their work.

Organizations driven by conscious leaders benefit from greater synergy among stakeholders. Collectively, it enables them to achieve far more than would it be possible individually.

Other benefits include increased respect, cooperation, communication, relations, engaged co-workers, and a greater reputation beneficial for a sustainable successful future.

Want to learn more about how to increase trust and becoming a Conscious Leader? Please follow the link to our training Autentiskt Ledarskap.

Ledarkvaliteter

Tillit är grunden allt annat bygger på

Varmt välkommen till oss på EPM!