Skip to main content

Ledarkvaliteter

Låt inte låg självkänsla forma ledarskapet

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Din självkänsla definierar hur du som ledare hanterar utmaningar, må det vara konflikter, prestationer, förändring eller andra arbetsrelaterade frågor.

När vår självkänsla är låg tenderar vi att gensvara på utmaningar genom att i högre grad beskylla andra människor för deras misstag, hellre än anta utmaningen med utökat ansvar. Vi tenderar också att skydda oss från att själva beskyllas om vår självkänsla upplevs vara hotad. Men vår tendens att ha rätt behöver omvandlas till ett lösningsfokus och det kräver att vi arbetar både uppmärksamt och medvetet.

Så, hur kan jag som ledare hantera utmaningar när min självkänsla kommer i vägen? Här nedan följer några tips:

– Istället för att drivas av att ”ha rätt” och vara den som kommer med lösningen, var öppen för andras åsikter. Vänd dig till dina medarbetare och omfamna deras kunskap och kapacitet.
– Fokusera på faktorer inom din inflytandesfär och se till att du gensvarar på yttre omständigheter med ett mer bidragande mindset.
– Förstå att det kommer att finnas tillfällen och situationer utanför din kontroll, men lita på att din erfarenhet, kunskap och visdom hjälper dig att hantera dem på ett lämpligt och korrekt sätt.
– Gör ansvar till en daglig aktivitet och din förmåga att gensvara på olika utmaningar kommer att öka och bidra till att dina chanser att lyckas eskalerar.

Vill du lära dig mer om hur du kan öka ditt ansvarstagande i din organisation och utvecklas till en mer inkluderande och medveten ledare? Läs mer om vår utbildning Autentiskt Ledarskap.

Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor!

In English below:

Leadership and self-esteem

Your self-esteem will define how you as a leader deal with challenges, would it be conflict, performance or other work-related issues.

When we lack self-esteem, our responses to challenges tend to increase our disposition to blame other people’s mistakes rather than rising to the challenge with enhanced accountability.

We also tend to shield ourselves from being blamed if our self-esteem is threatened. Our tendency of being right then need to be transformed into a solution focus, which takes awareness.

How can I as a leader deal with challenges if my self-esteem gets in the way? Here are a few tips:

– Instead of being right, stay open to the views of others. Reach out to co-workers and embrace their knowledge and capabilities.

– Focus on the factors of your influence and see to that you respond to external circumstances with a contributor mindset.

– Realize that there will be occasions and situations out of your control, but trust that your experience, knowledge and wisdom will help you deal with them appropriately.

– Make responsibility a day-to-day activity, and your capacity to respond will increase, making sure that your chances of success will escalate rapidly.

Want to learn more about how to express accountability and becoming an more including and Conscious Leader? Please follow the link to our training Autentiskt Ledarskap.

Ledarkvaliteter

Låt inte låg självkänsla forma ledarskapet

Varmt välkommen till oss på EPM!