Skip to main content
LEDARSKAPSBLOGGEN

Efter #MeToo | Så skapar vi gemenskap

Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

Nu har det gått en tid sedan ådagaläggandet av Hollywoodproducenten Harvey Weinsteins positionsutnyttjande beteende resulterade i att sociala medier och andra medier fullkomligt exploderade av modiga kvinnor och män världen över som sårbart exponerade sina upplevelser. Upplevelser som i alltför många fall efterlämnat djupa spår och negativt påverkat livet på olika sätt. #MeToo bidrog till både en dialog och ett medvetandegörande om storleken på problemet med sexuella trakasserier och olika typer av övergrepp i vår omvärld. I vardagen, såväl som i arbetslivet. I livet.

Omgivningens kraftfulla reaktioner och klara avståndstagande som översvämmade sociala medier har inte bara varit kraftfullt, utan även värderingsdrivet och människovärdigt. #MeToo har bidragit till att den efterföljande dialogen bjudit in till att i högre omfattning än någonsin tidigare behandla orsaker och effekter på sexuella trakasserier, övergrepp, olämpligt beteende och mobbing.

Samtalsgrupper och olika typer av samhällsinsatser och aktiviteter har växt fram. Regeringen här i Sverige avsatte 120 MSEK för 2018 i syfte att stärka upp arbetsmiljö och undervisning om sex och samlevnad i skolan.

#MeToo och dess genomslagskraft satte perspektiv på hur utbrett och omedvetet detta beteende är

På arbetsplatser runt om i världen påbörjades policies och riktlinjer att uppdateras för att hantera trakasserier i syfte att säkerställa en tryggare arbetsmiljö för alla. Men arbetet har bara påbörjats. Ledande tidningar vittnade i början av 2019 om att endast hälften av de 120 MSEK som avsattes till olika #MeToo-relaterade åtgärder nyttjades. Så arbetet fortsätter.

För det är så att kvinnor såväl som män, barn eller icke-binära faller offer för inte bara förövaren utan även för den tystnad som omger den här typen av övertramp och eller övergrepp. Den som utsatts står ofta ensam kvar med skam, avsky och i dess värsta fall även med självförakt. Och det här behöver vi ändra på. Tillsammans.

Frågan är hur vi nu går vidare?

Hur ser vi till att få bestående förändringar genom förändrade attityder, beteenden och reaktionsmönster? Och hur medvetandegör vi våra värderingar och hur vi ser på våra medmänniskor?

Som jag ser det, kan vi använda erfarenheten från #MeToo som en positiv drivkraft för att damma av våra policies i organisationen. Och visst är det hög tid att respekt är en del av värderingsgrunden i både samhälle och företag och att detsamma efterlevs? Det är dags att respekt ses som och fungerar som en strategisk och operativ angelägenhet på våra arbetsplatser.

Och det här är definitivt en ledningsfråga

Varför är detta viktigt?

Där samhällets institutioner misslyckas behöver våra företags och organisationers företrädare träda fram och visa vägen. Genom ett värderingsdrivet, tydligt, medvetet och respektfullt ledarskap förändrar vi detta tillsammans!

Det är dags att visa prov på ett värderingsdrivet respektfullt, medvetet och tydligt ledarskap!

För det handlar inte om vi och dem, utan det handlar om oss tillsammans. Så låt oss tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för god självkänsla, ett grundläggande respektfullt bemötande som avspeglas i humana värderingar och mänskliga rättigheter såsom tillit, kärlek, omsorg och respekt. Det som är allas vår rätt – oavsett könstillhörighet, ursprung, ålder, utseende, tro, utbildningsnivå, yrkesval eller andra preferenser.

Hur går vi vidare?

Jag berättar gärna mer om jag kan bidra till hur vi tillsammans formulerar och inbegriper ett värderingsdrivet och medvetet ledarskap där respekt och goda relationer är ledorden i organisationen:

+ för ett tryggt, tillitsskapande, medvetet, moget värderingsdrivet och respektfullt ledarskap

+ för en framgångsrik värderingsdriven organisationskultur där respekt fungerar bidragande till ett tryggare och respektfullare arbetsklimat och därmed även samhälle

+ ett dialog- och utvecklingsprogram där vi närmare utforskar hur våra attityder, vårt beteende och våra reaktionsmönster samverkar, samt hur desamma kan omvandlas

+ där vi närmare utforskar vilka värderingar organisationen lever efter och hur vi kan integrera respekt och tillit i den organisatoriska värderingsgrunden

+ där vi utforskar vem du, eller ni vill vara, samt hur du eller ni vill uppfattas – både av dig själv såväl som av kunder och andra intressenter, samt

+ hur vi säkerställer att våra värderingar, våra attityder och beteendemönster genomsyras av en respektfull inställning gentemot de människor vi har äran att omge oss med.

Låter det här som något för dig, eller er? Ja, då ser jag med spänning fram emot att höra av dig för ett möte. Varmt välkommen!

Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

…………………………………………………

Therese Sandberg leder, utbildar, utvecklar och coachar ledare och team i utveckling och förändring genom ett värderingsdrivet, medvetet och inkluderande ledarskap och medarbetarskap för framgång. Kontakta Therese för mer information om hur hon kan hjälpa er med hänsyn tagen till djupet, bredden och utmaningen i just er utvecklingsresa!

…………………………………………………

Vi på EPM utbildar och coachar ledare och team i utveckling och förändring mot uppfyllande av strategi, mål och vision genom ett värderingsdrivet, medvetet och stödjande ledarskap avsett för framgång. Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med hänsyn tagen till djupet, bredden och utmaningen i just din, eller er utvecklingsresa!

Några tips från vårt utbildningsutbud för dig som vill lära mer:

Gender Bias

Medvetandegör värderingar, attityder och beteendemönster.

Självledarskap

Fokusera på dig själv, skifta fokus och få ut det bästa av dig själv och teamet.

Sociala Färdigheter

Skapa goda relationer och samstämda resultat.

Tillsammans skapar vi tillit, respekt och psykologisk trygghet

Varmt välkommen till oss på EPM!

Har du frågor, eller vill komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan, så hörs vi snart. Varmt välkommen!